Genel İşletim Koşulları

 1. Genel bilgiler
  Tüm satış ve teslimatları sadece aşağıda belirttiğimiz satış, teslimat ve ödeme koşulları temelinde gerçekleştiriyoruz. Lalee Halı Şirketi (Teppiche Lalee) takip eden metinde „Dağıtıcı“ olarak belirtilmektedir ve genel olarak herhangi komisyonculuk üzerine kurulan satışları kabul etmemektedir. Müşteri sipariş verdiğinde / ürünü teslim aldığında, ürünü ticari amaçlı olarak kullanacağını, bir alım satım akdinin hükümlerine göre ödeme hedefinin belirlenmiş olduğunu taahhüt eder. Siparişte bulunanın bu hükümden ayrı koşullar yazılı onayımızı gerektirmektedir. Dağıtıcı, siparişte bulunan şâhısa/şirkete ürünün teslim edilmesinde bir maddi riskin bulunduğu tahmin edildiğinde, herhangi sebep vermeden anlaşmadan geri çekilebilir. Tüm fiyatlar Euro bazında ve artı KDV olarak kabul edilmektedir ve ayrı bilgilerin belirtilmemesiyle birlikte her metrekare / parça başına ve daha önce gerçekleşen anlaşma ve yazılı taahhüt üzerine pozisyon fiyatları olarak kabul edilmektedir. Nakliyat riski daima satın alana aittir. Fiyat değişiklikleri daima saklı kalmaktadır.

 2. Teslimat
  Ürünün teslim edilme şekli ve meydana gelen giderlerin hesaplanması özel olarak tespit edilmektedir veya iş ilişkisinden kaynaklanan düzenli olgulardan meydana gelmektedir.

 3. Teslim süreci
  Arta kalan teslimat açığı söz konusu olduğunda, daha önce gerçekleşen teslimatların düzeltilmesine karşı, ödeme şartlarımızın çerçevesinde olmakla, itiraz edilemez. Sabit teslim tarihleri ancak tarafımızca yazılı olarak onaylandığında geçerlidir. Tarafımızdan onaylanan teslimat haftası tahmin edilen bir süredir ve üretim yerini terk ettiği andan itibaren geçerlidir.
   
 4. Garanti
  Açık hatalar tespit edildiğinde teslim alındığı tarihten itibaren 3 gün içersinde yazılı olarak itiraz edilmelidir. Saklı hatalar, tespit edildiği tarihten itibaren 7 gün içeresinde, ancak en geç teslim tarihinden sonra 1 ay içersinde yazılı olarak bildirilmelidir. Belirtilen süreçler ve haklı itirazların bulunduğu durumlarda kendi seçimimize göre ücretsiz yedek sağlıyoruz. Bunun için en azından 4 hafta zaman zarfı uygun bulunmuştur ve bu zaman zarfında düzeltme işlemleri yapılacaktır. Herhangi bir eksiklik müteakip düzeltmeyle veya bir yedek teslimat ile giderilemediğinde, satın alan şâhsın/şirketin fiyatın indirilmesini talep etme hakkı mevcuttur.
   
 5. Ödeme
  Başka bir anlaşma yapılmadığı durumlarda ürünün teslim edildiği anda nakit parayla ödenecektir.
   
 6. Mülkiyet hakkının saklı kalması
  Teslim edilen malların mülkiyeti, bedelin tümünün ödenmesine kadar bize aittir. Mallar daha önce satıldığında, bu esnada meydana gelen talep hakkı bize devredilmiş olarak kabul edilmektedir. Talep hakkından herhangi tutar intikal ettiği durumda, bu tutarlar bize ödenmelidir.
   
 7. Veri koruma
  Size ait verilerin – işletim açısından gerektiği kapsamda – ve yasal çerçevede elektronik veri işlem düzeninde muhafaza edildiğini ve işlem gördüğünü bildiriyoruz.
   
 8. Diğer konular
  Herhangi tanıtım malzemesi veya satış destekleyen ürünler bedelsiz olarak teslim edildiğinde, iş ilişkisinin sona erdiği durumda, bunların geri verilmesi gerekmektedir.
   
 9. Yargı yeri
  Yargı yeri olarak Düren kenti kararlaştırılmış olarak kabul edilir.

 

 

Ciddi zarar kuralı:
Herhangi bir hükmün muhtemelen geçersiz olması diğer hükümlerin geçerliliğini etkilememektedir.

Teppiche Lalee OHG işletmesinin Genel İşletim Koşulları geçerlidir. Ticari sicil HR A 1708 Yerel Mahkeme Düren olmaktadır. Bedelinin tamamı ödenene kadar ürünler Teppiche Lalee OHG işletmesinin mülkiyetinde kalmaktadır. Mülkiyet hakkının saklı kalmasının genişletilmiş olduğu üzerinde anlaşma yapılmıştır.